f Angličtina pro děti Praha, angličtina s divadlem
Telefon: +420 603 420 008, Email: info@modrytygrik.cz

ANGLIČTINA PRO DĚTI PRAHA - ANGLIČTINA S DIVADLEM

Ve spolupráci s Jazykovou školou Jeviště organizujeme kurzy výuky angličtiny.

Naše kurzy angličtiny jsou určeny dětem od 3 do 6 let. Používáme originální metodu Act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry propojuje jazyk od samého počátku s konkrétní situací.
Na hodinách se využívá především technika hry v roli: děti se ztotožňují s postavami z krátkých příběhů, které mluví pouze anglicky, hrají si na ně a v jejich „kůži“ prožívají různá dobrodružství. Součástí příběhů jsou speciálně vytvořené písničky, které upevňují to nejdůležitější z nově zvládnutých jazykových dovedností.

Důraz není kladen na výuku izolovaných slovíček, ale na zvládnutí a zautomatizování krátkých „replik“ (frází a vět z příběhů), které jsou využitelné ve skutečné komunikaci a které navíc pomohou dětem jako spolehlivé „záchytné body“ při pozdějším studiu gramatiky. Kurz končí veřejnou hodinou, kde děti zopakují vše, co se naučily.

Organizace:
Kurz probíhá jednou týdně.
Blok trvá 5 měsíců.
Lekce trvá 45 minut.
Výuce jsou přítomny pouze děti, rodiče se ale mohou na lekci kdykoli podívat.

Pokud rodiče využijí nabídku kurzu v prostorách Lázní Relax, mohou posedět u kávy v prostorách recepce, případně relaxovat v bazénu či při zájmu min 3 dospělých využít lekce aquaerobicu.

Další informace o metodě naleznete na www.jeviste.cz.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat